Fabrika za proizvodnju BRIKETA

Fabrika za proizvodnju BRIKETA nalazi se u mestu Žabalj u neposrednoj blizini Novog Sada i Zrenjanina. Kapacitet fabrike je 78.000 tona godišnje. Pored tri linije za briketiranje posedujemo i svu ostalu mehanizaciju koja je potrebna za sakupljanje, transport i odlaganje sirovine.

Prednosti korištenja briketa:

  • odsustvo štetnih gasova pri sagorevanju
  • neznatan ostatak nakon sagorevanja
  • mogu se koristi u svim pećima, roštiljima, kaminima itd.
  • ekonomski isplativo gorivo (zamenjuje 3-4 metra kubna tvrdog drveta)
  • nije potreban pripremni rad za grejnu sezonu
  • nema prašine, ostataka, cepanja, piljenja itd.